Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.

Kamu Güvenliği

Kamu İdaresi Hizmetleri

Public Administration Services

Vatandaşlarını daha olumlu yönde sürece dahil etmeyi ve iyileştirilmiş hizmetler sunmayı hedefleyen pek çok hükümet, günümüzde hükümet işlevlerini ve hizmetlerini yerine getirme konusunda bilişim ve iletişim teknolojilerinden (ICT) yararlanmaktadır. Ancak, bu yeni teknolojilere duyulan zorunlu ihtiyaç arttığı için modern toplumlar, siber saldırılardan kaynaklanan ve dolayısıyla oldukça önemli hizmetlerde karmaşalara neden olan dijital aksaklıklara karşı son derece savunmasız hale gelmiştir. NEC, hükümetlerin kendilerini "dijital felç" tehdidine karşı korumaları için çözümler sunmaktadır.

Bir diğer önemli zorluk ise insanların nüfus yoğunluğundaki artıştan kaynaklanan salgın hastalıklara karşı zafiyetidir. Mekansal engeller aşıldıkça yoğun nüfuslu şehirlerde hastalıkların yayılma hızı daha da hızlanmaktadır. Bu nedenle, güvenli bir şehir, sadece güvenlik olaylarının olmadığı bir şehir anlamına gelmez. Hükümetler, vatandaşlarını birçok öngörülebilir tehlikeye karşı da koruyabilmelidir. NEC, uzun yıllar boyunca bu güvenlik endişelerini çok yönlü bir yaklaşımla ele alan birtakım çözümler geliştirmiştir.

Kamu Güvenliği