Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.

Kamu Güvenliği

Safety Solutions

Güven içinde yaşayın, çalışın ve oynayın. İnsanların hem güven ve konfor içinde yaşadığı, çalıştığı ve oynadığı, hem de çevreyle uyum içinde olduğu "Daha Güvenli Şehirler", NEC'nin Akıllı Şehirler vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.
NEC, bu vizyonunu gerçekleştirecek gelişmiş teknoloji ve çözümler sunmaktadır.


Citizen Services & Immigration Control

Vatandaşlık Hizmetleri ve Göç Kontrolü

Vatandaşların tüm kamu hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak için vatandaşlık kimliğini doğrulayan çözümler.

Law Enforcement

Emniyet Güçleri

Suçu önlemeye yönelik istihbarat çözümlerinin yanı sıra polis dairelerini, mahkemeleri, sahil güvenlik güçlerini, gümrük dairelerini ve kamu düzeninin sağlanmasında rol alan diğer kurumları destekleyen diğer çözümler.

Public Administration Services

Kamu İdaresi Hizmetleri

Gıda güvenliği hizmetleri sunmaya, virüs ve diğer enfeksiyon etkenlerinin tespiti yoluyla enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik çözümlerin yanı sıra kamu güvenliğine ve emniyetine katkıda bulunan diğer çözümler.

Critical Infrastructure Management

Kritik Altyapı Yönetimi

Verimli ve güvenli operasyon ve hizmet sağlamak için kritik altyapıların ve kamu tesislerinin korunmasına yönelik çözümler.

Information Management

Siber Güvenlik

Suç göstergelerinin tespit edilmesini ve suç oluşumlarının tahmin edilmesini sağlayan çözümlerin yanı sıra siber saldırılara karşı savunma çözümleri.

Emergency & Disaster Management

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Deprem, tsunami ve sel gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmayı sağlayan çözümler

Inter-Agency Collaboration

Kurumlar Arası İşbirliği

Görevi güvenliği sağlamak olan pek çok bağımsız kuruluş arasında bilgi paylaşımına olanak tanıyan çözümler.

PDF indir (İngilizce)

Safer Cities (1,670 KB) - Safer Cities - An Inevitable Trend in Urban Development

Solution Force (856 KB) - Public Safety through ICT - Helping cities stay safer