Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.

Kamu Güvenliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Emergency & Disaster Management

Tüm şehirler, bir şekilde afetlere karşı savunmasızdır. Özellikle aktif sismik bölgelerde kurulu olan şehirler deprem ve volkanlara karşı savunmasızken diğer şehirler de kasırga, tayfun, sel veya tsunami gibi afetlere karşı savunmasızdır. Bu nedenle, gerek acil durum öncesi gerekse acil durum sonrası önlemleri içeren afet ve acil durum yönetimi, güvenliğin ve emniyetin sağlanmasında önemli bileşenlerdir.

NEC; güvenlik kameraları, su seviyesi göstergeleri, yağmur göstergeleri ve depremölçer gibi afet ve acil durumlarda bilgi toplamak için gerekli olan çeşitli sensörleri kapsayan çözümlere sahiptir. Tüm bu veriler, bunları tam zamanında alıp işleyebilecek bir komuta merkezinde toplanabilir. Bölgenin tahliye edilmesi gerekiyorsa polis, itfaiye, ordu ve hastane gibi insanların hayatını kurtarmayı hedefleyen farklı kurumlar da dahil olmak üzere komuta merkezi üzerinden farklı iletişim kanallarından yararlanılarak duyuru yapılabilir. Bu koordinasyonlu yanıt için hükümetin farklı bölümleri arasında kurumlar arası işbirliği gerekmektedir. Bu işbirliğini kolaylaştıran çözümlere sahip olan NEC, hükümetlerin doğal afetlerden sonra hızlı bir şekilde iyileşme aşamasına geçmesini sağlamaktadır.

Emergency & Disaster Management

Kamu Güvenliği